Nghị định số: 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Số ký hiệu văn bản 58/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số: 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 58.signed.pdf
Cơ quan ban hành