English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 629/QD-UBND
Ngày ban hành 03/04/2018
Ngày hiệu lực 03/04/2018
Trích yếu nội dung Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 629-QD-UBND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang