English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định số: 38/QĐ-UBND Về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"
Số ký hiệu văn bản 38/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Ngày hiệu lực 09/01/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số: 38/QĐ-UBND Về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 38-Q-UBND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang