Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 5/2023
Lượt xem: 1973

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 5 năm 2023

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản tháng 5/2023 và tình hình khai thác hải sản của ngư dân, Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 5/2023, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 5/2023

Đầu tháng 5/2023 trên Biển Đông xuất hiện 01 áp thấp nhiệt đới đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân trên biển, nhưng do trên ngư trường xuất hiện nhiều luồng tôm, cá nên nhiều ngư dân đã tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi ra khơi khai thác đạt sản lượng khá. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra tại 05 cơ quan, đơn vị và 04 địa phương về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần 4 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 6/2023

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 6/2023 bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân trên biển; vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau nhiều thời điểm trong tháng sẽ có gió Tây Nam cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; độ cao sóng từ 2,0 - 3,5m gây biển động. Khuyến cáo: Ngư dân tỉnh Trà Vinh ra khơi khai thác cần trang bị đầy đủ các trang thiết bị cứu sinh bảo đẩm an toàn khi đánh bắt thủy sản trên biển.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 6/2023 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả tại vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ: Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 108°00’E.

+ Nghề lưới rê: Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 100o00’E - 109o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 108o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 106o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E./.

Chi cục Thủy sản Trà Vinh