Điều kiện tự nhiên tỉnh Trà Vinh

Vị trí địa lý

 Trà Vinh là tỉnh duyên hải nằm ở phía Đông Nam của vùng ĐBSCL, có vị trí trải dài từ 9 031’46’’ đến 10004’5’’ vĩ độ Bắc, 105057’16’’ đến 106036’04’’ kinh độ Đông.

anh tin bai

 

Tỉnh Trà Vinh cách Thành phố Cần thơ 90 km và cách Thành phố Hồ Chí Minh 130 km tạo thuận lợi kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của ĐBSCL và khu vực kinh tế phía Nam cả bằng đường bộ và đường thủy.

anh tin bai

Tỉnh Trà Vinh có tổng diện tích tự nhiên là 2.391 km2 , chiếm 5,77% diện tích của khu vực ĐBSCL, với 09 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: Thành phố Trà Vinh, Thị xã Duyên Hải và 7 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải; có 106 đơn vị hành chính cấp xã, phường và thị trấn.

Đặc điểm khí hậu

Tỉnh Trà Vinh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nóng ẩm. Khí hậu được chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, gió thịnh hành là gió mùa Tây Nam và gây nên mưa lớn; và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, gió thịnh hành phổ biến trong thời kỳ này là gió mùa Đông Bắc.

anh tin bai

Tỉnh Trà Vinh có trị số bức xạ trên 15.106 kcal/ha/năm được xếp vào mức cao so với các nơi khác. Số giờ nắng trong năm từ 2.236 đến 2.877 giờ.

- Lượng mưa: Lượng mưa ở Trà Vinh ở mức trung bình thấp (năm 2020 chỉ có 18 1.355mm/năm)và đang có xu hướng giảm dần (năm 2020 chỉ còn 68,1% so với 2016) và phân bổ không ổn định. Lượng mưa có xu thế giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, cao nhất là huyện Càng Long (1.600 mm/năm) và huyện Trà Cú (1.500 mm/năm), thấp nhất là huyện Cầu Ngang (1.350 mm/năm) và huyện Duyên Hải (1.200 mm/năm). Chế độ mưa nắng phân theo 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm chiếm trên 80% tổng lượng mưa năm, trong đó, lượng mưa cao nhất tập trung vào tháng 9, 10 chiếm khoảng 40%. Ngoài ra cũng có những hiện tượng nắng hạn trái mùa (vào tháng 7,8) và mưa trái mùa trong các tháng mùa khô.

- Độ ẩm trung bình năm dao động từ 83 - 85%, các tháng khô nhất tập trung vào tháng 2 và tháng 3. Lượng bốc hơi nước bình quân nhiều năm của các tháng biến thiên từ 48 mm vào tháng 7 đến 111 mm vào tháng 3. Lượng bốc hơi cao nhất vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, trong thời gian này lượng mưa thấp không đáng kể. Các tháng mùa mưa độ ẩm trung bình cao hơn các tháng mùa khô khoảng 5 - 10%.

- Bão, áp thấp nhiệt đới: thường diễn ra vào các tháng 11, 12 và tháng 01 năm sau. Trà Vinh chịu ảnh hưởng của rìa bão hay áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, sản xuất và đời sống của dân cư vùng ven biển.

Tài nguyên thiên nhiên

Đất đai màu mỡ, trù phú, với 3 vùng sinh thái (vùng ngọt, vùng ngọt và lợ, vùng mặn và lợ). Nhiều chủng loại nông nghiệp, thủy - hải sản có giá trị kinh tế cao.

- Vùng ngọt (sinh thái ngọt):

Tập trung phát triển sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, thâm canh, quy mô lớn, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các vườn cây ăn trái đặc sản và cây dừa thành vùng tập trung, chuyên canh, quy mô lớn, chất lượng cao; chú trọng phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch sông nước.

Đây là phần diện tích tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Long ở phía Bắc và giới hạn bởi Quốc lộ 54 ở phía Nam, bao gồm địa bàn các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, một phần ở phía Bắc huyện Châu Thành, Trà Cú và một số phường xã của thành phố Trà Vinh. Diện tích khoảng 96.960 ha, chiếm 47,27% tổng diện tích toàn tỉnh.

- Vùng ngọt và lợ (sinh thái ngọt và lợ):

Đây là vùng đất chuyển từ diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang các cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản, phát triển sản xuất lúa đặc sản, lúa hữu cơ chất lượng cao; các loại rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, phát triển đàn vật nuôi có lợi thế và các loại thủy sản thế mạnh.

Bao gồm phần lớn diện tích huyện Cầu Ngang, Trà Cú và một phần diện tích huyện Duyên Hải, Châu Thành và thành phố Trà Vinh; giới hạn từ Quốc lộ 54 ở phía Bắc đến đường tỉnh 914 ở phía Nam. Diện tích khoảng 67.260 ha chiếm 32,8% tổng diện tích toàn tỉnh.

- Vùng mặn và lợ (sinh thái mặn và lợ):

Phát triển nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản; bảo vệ và củng cố các khu rừng phòng hộ chắn sóng ven biển, ven cửa sông, phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn kết hợp với nuôi thủy sản sinh thái, nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao và du lịch biển.

Đây là vùng đất phía Nam đường tỉnh 914 với diện tích khoảng 45.520 ha tiếp giáp với biển Đông và nằm ngoài đê ngăn mặn của dự án Nam Mang Thít.

(Theo Brochure - Trà Vinh Điểm đến đầu tư)

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select