Danh sách đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị

Stt

Cơ quan, đơn vị

Số điện thoại

1

Phản ánh kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

02943.851.917

2

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

02942.212.222

3

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh: tiếp nhận phản ánh về tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an toàn tỉnh Trà Vinh

 

084.345.8484

4

Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.855.892

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.862.289; 02943.867.931

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.867.511

7

Sở Tư pháp: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.868.180

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.865.810

9

Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường tỉnh Trà Vinh

 

0962.248.214

 

10

Thanh tra tỉnh: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.852.570

11

Ban Dân tộc tỉnh: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.852.478

12

Kho bạc Nhà nước Trà Vinh: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.862.002

13

Chi cục Kiểm lâm – Sở NN&PTNT: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.840.064

14

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh

02943.840.316

15

Ban Quản lý Khu kinh tế: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.746.681

16

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh: tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP

02943.856.377

17

Cục Thuế tỉnh: hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử

02943.866976

18

UBND thành phố Trà Vinh: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.858.647; 0919.329.227

19

UBND huyện Trà Cú: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02946.273.999; 0917.279.249

20

UBND huyện Cầu Ngang: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.825.095

21

UBND huyện Càng Long: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính

02943.882.005


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select